This site uses javascript, some functionality and content is not working if javascript is disabled

40% veškeré energie v EU se spotřebuje v budovách, miliony tun CO2 a paliva je možné ušetřit izolací budov.

Tepelné, zvukové a protipožární izolace Rockwool Vám přinášejí následující benefity

Kamenná vlna šetří energii
Použití tepelné izolace Rockwool vám ušetří i více než 50% nákladů na vytápění.
Kamenná vlna tlumí hluk
Tepelná izolace Rockwool izoluje a chrání proti hluku.
Kamenná vlna chrání přírodu
Tepelná izolace z kamenné vlny je šetrná
k životnímu prostředí - šetří energii, je trvanlivá a je plně recyklovatelná.
Kamenná vlna chrání před ohněm
Tepelná izolace z kamenné vlny je nehořlavá a chrání Váš dům proti požáru.
Informace o izolacích ROCKWOOL pro projektanty

Projektanti

Rockwool poskytuje projektantům odborné poradenství v oblasti tepelných, zvukových a protipožárních izolací. K dispozici jsou CAD detaily použití izolací, normy a předpisy pro správné použití izolací a kalkulační programy pro tepelně technické výpočty.

Informace o izolacích ROCKWOOL pro stavební a realizační firmy

Stavebníci

Stavebníkům poskytujeme technické poradenství v oblasti využití doporučených materiálů tepelné, zvukové a protipožární izolace Rockwool. Připravujeme pracovní postupy pro instalaci tepelné izolace, dále zde najdete odpovědi na nejčastější dotazy a kalkulační programy.

Informace o izolacích ROCKWOOL pro prodejce a dealery

Prodejci

Prodejcům tepelných izolací Rockwool poskytujeme marketingovou podporu, obchodní, logistický a technický servis.

The remote server returned an error: (405) Method Not Allowed.

Ceník izolací ROCKWOOL

The remote server returned an error: (403) Forbidden.